Kurz prezentuje dejiny slovenskej filozofie z chronologického a predmetového aspektu s dôrazom na kultúrno-spoločenský kontext a vplyv na utváranie kresťanskej kultúry i myslenia.