základné biblické jazyky hebrejčina, gréčtina, latinčina

Základy biblickej gréčtiny je e-learningový kurz, ktorý vychádza z rovnomenného kurzu denného štúdia a ponúka študentom potrebné informácie a cvičenia v elektronickej podobe.

Latinský jazyk 5 - 2013/2014

Latinský jazyk 4

Kurz Latinský jazyk 3
Kurz Latinský jazyk 2
Kurz Latinský jazyk 1