KEGA projekty

Prezentácie projektu KEGA čislo KEGA 046KU - 4/2012

Moderné vysokoškolské učebnice cirkevných dejín
s použitím informačných technológií

Prezentácia výsledkov KEGA