Liturgický inštitút

Časopis Svetlo 1940-1944
Tvorba nového slovenského prekladu Rímskeho misála.

Projekt KEGA 034KU-4/2014 On-line a e-learning príručka spevov pre žiakov základných škôl