Základný kurz a univerzita 3. veku

Tento kurz obsahuje študijné materiály a diskusné fórum pre program celoživotného vzdelávania v oblasti biblických vied
Biblické diskusné fórum je priestor na výmenu informácií a diskusiu účastníkov pravidelných štvrtkových stretnutí nad Svätým Písmom vo veľkej sále Slovenského katolíckeho kruhu na Alžbetinej 14, ktoré organizuje Univerzitné pastoračné centrum. Prístup do fóra žiadajte na novotny@ktfke.sk

Články a úvahy pátrov redemptoristov nie len viere...