Vzorové kuzy

Kurz s ukázkami vzdělávacího obsahu vytvořeného v editoru eXe a importovaného do Moodle jako balíček IMS nebo SCORM.
Tento kurs pomocí příkladů předvádí, co Moodle umí ve všech hlavních druzích aktivit a typech obsahu. To vše Moodle nabízí ve snadno dostupné podobě. Plné demo pro učitele nebo administrátory najdete na demo.moodle.com. Nové vlastnosti dalších verzí Moodle najdete na test.moodle.com.