Výstupy rozvojových projektov

Všeobecné základy tvorby e-learningových kurzov v systéme MOODLE.
Stručný študijný materiál o tvorbe e-learningových kurzov v systéme MOODLE.