Kurz mapuje civilizačné determinanty európskej politiky a následne načrtáva problematiku vzťahov štát a zákon, štát a národ, štát a Cirkev, politika a etika.