Vzdelanie v oblasti charitatívnej sociálnej práce, informácie o poskytovaní humanitárnej a rozvojovej pomoci, o poslaní sociálneho pracovníka pôsobiť v oblastiach a krajinách tretieho sveta. Je oboznámený s organizáciami, ktoré spolupôsobia v oblastiach postihnutých katastrofami, neúrodou, v rozvojových krajinách.