Osnova predmetu: 1. Manželské a rodinné poradenstvo (definícia a systém manželského a rodinného poradenstva) 2. Základné typy problémov v manželskom a rodinnom poradenstve (osobnosti manželov, manželský vzťah, vývoj vzťahu v čase, vnútorné manželské situácie, vonkajšie vplyvy) 3. Klasifikácia profilu správania sa partnerov v manželstve 4. Poradenský rozhovor 5. Základné smery a prístupy manželského a rodinného poradenstva 6. Metódy a techniky manželského a rodinného poradenstva