Osnova predmetu:  Problémoví klienti 2. Poradenské techniky pri práci s manželmi a rodinou. 3. Techniky pri práci s jednotlivcom a skupinou (bezdomovectvo, dysfunkčná rodina, spoločensky neprispôsobiví občania). 4. Práca s klientom - informácia, distribúcia, modelovanie, hranie rolí, konfrontácia, reflexia. Zážitkové aktivity. 5. Práca s rodinou, hlavné princípy práce sociálneho pracovníka s rodinou. 6. Etapy prípadovej sociálnej ráce, administrácia 7. Etapy a techniky v skupinovej sociálnej práci 8. Význam a špecifiká skupinovej práce 9. Vedenie skupín 10. Krízová intervencia – ako teória a ako praktická činnosť