Osnova predmetu: 1. Definícia a druhy urgentnej prvej pomoci, hlavné zásady, život ohrozujúce stavy pacienta. 2. Všeobecné pravidlá pri poskytovaní prvej pomoci, stabilizovaná poloha (ukážka + praktický nácvik). 3. KPR - kardiopulmonálna resuscitácia 4. Zastavenie dýchania a krvného obehu – masáž srdca (ukážka + praktický nácvik). 5. Veľké vonkajšie krvácanie (tržné, rezné, sečné, bodné, strelné rany), tlakový obväz (ukážka + praktický nácvik). 6. Bezvedomie, epilepsia, kŕčove stavy u detí a dospelých, šok, protišokové opatrenia (ukážka + praktický nácvik). 7. Popáleniny, poleptania. (úpal) 8. Zlomeniny, odreniny (ukážka + praktický nácvik, obväzová technika, znehybnenie). 9. Cudzie telesá v dutinách (nos, ucho, hrdlo) 10. Autonehoda, vyprosťovanie a transport (ukážka + praktický nácvik - Rautek). 11. Prvá pomoc pri úrazoch spôsobených zvieratami (kopnutie, uštipnutie, uhryznutie). Strana: 86 12. Zásah elektrickým prúdom, bleskom, topenie sa, podchladenie, omrzliny. 13. Dusenie dymom, horenie, 14. Otravy, mdloba, autolekárnička.