Kurz ponúka základné vedomosti o možnosti poznávania Boha cestou prirodzeného rozumu. Predstavuje klasickú argumentáciu zdôvodňovania existencie Absolútneho bytia i jeho prirodzenosti a vzťahu k univerzu.