Kurz prezentuje starovekú európsku filozofiu z chronologického (7/6. stor. pred Kristom - 1/2 8. stor. po Kristovi) a predmetového (fyzika, logika, etika) aspektu v kultúrno-spoločenskom kontexte s prihliadnutím na svetonázorové konzekvencie a vplyv na utváranie kresťanskej kultúry.