Uvažujeme nad tým, že pravda pochádza z bytia vecí, a aj nad rôznymi koncepciami pravdy.