Tento kurz je určený pre doktorandov a je zameraný na scientizmus. Je to názor, ktorý nekriticky vyzdvihuje vedecké poznanie. V tomto kurze si môžete stiahnuť verejne dostupné študijné texty.