Seminár pojednáva o univerzite. Ukončí sa napísaním úvahy a zodpovedaním otázok.