Inštitút náboženských vied

Prednášky inv z Biblika - Starý zákon

Prednášky inv Biblikum - Nový zákon

Fundamentálna teológia pre inštitút náboženských vied

Spirituálna teológia

Dejiny filozofie staroveku a stredoveku

Dejiny modernej a súčasnej filozofie