Fundamentálna teológia

Katechizmus Katolíckej Cirkvi
Vybrané kapitoly z teológie II

Poznatky o Druhom vatikánskom koncile, umožňujú lepšie preniknutie do teologického bádania a vedy


Teológia zjavenia je časťou fundamentálnej teológie, ktorá je založená na Božom zjavení

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz
Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz