Topic outline

 • MOODLE na TF KU Košice

  Interaktívny rýchlokurz pre pedagógov Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku. Kurz sa zameriava na všeobecné informácie o tvorbe e-learningových kurzov v systéme LMS Moodle. Poskytuje pedagógom praktické rady pri práci v systéme Moodle. Ponúka úlohy na precvičenie za každým tematickým celkom a povzbudzuje pedagógov k činnosti pre rozvoj e-learningového vzdelávania.

 • 1. Čo je e-learning

  Stručné definície pojmu e-learning. Princípy, zásady, formy a postupy e-learningového vzdelávania.
  PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
 • 2. Základné informácie o systéme MOODLE

  Systém LMS Moodle, prihlásenie užívateľa a základné nastavenia profilu.
  PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
 • 3. Tvorba a riadenie kurzu vytvoreného v systéme MOODLE.

  Vytvorenie nového kurzu v LMS Moodle. Úprava nastavení, spravovanie a riadenie kurzu
  PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.
 • 4. Vytváranie vzdelávacích aktivít v systéme MOODLE

  Vytvaranie obsahu kurzu a tvorba modulov aktivít v LMS Moodle.
  PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

 • Topic 5